Vyhledávání

Kontakt

Richard Nečas

733196445

necas.richard@seznam.cz

Značené turistické trasy

18.06.2018 10:46

Území Česka a Slovenska patří mezi země s nejdokonalejší a nejhustší sítí turistického značení pro pěší turistiku. Systém turistického značení v České republice je považován za nejspolehlivější a nejpropracovanější nejen v Evropě, ale i na světě. Česko má nejhustší síť turistického značení ze zemí Evropské unie: 488,6 km na 1000 km2.
První české trasy byly vyznačeny Pohorskou jednotou Radhošť kolem roku 1884. Cesty byly značeny tvarovými značkami a vedly kolem Radhoště.
Jako první česká značená trasa však většinou bývá uváděna červená ze Štěchovic ke Svatojánským proudům, kterou vyznačilo 11. května 1889 hned následující rok po založení Klubu českých turistů (1888) označovací družstvo pod vedením arch. Pasovského na území dnes zaplaveném štěchovickou přehradní nádrží.
Kromě pěších tras jsou v poslední době značeny též trasy pro cyklisty, běžkaře a jezdce na koních (hipotrasy). Značení provádějí již od počátků bezplatně dobrovolníci vyškolení a organizovaní v klubech turistů - značkaři. Těch je přibližně 1360 a za rok odpracují přibližně 60 000 hodin zdarma. Náklady na pravidelnou obnovu 1 km značení jsou asi 300 Kč a asi 40 minut času značkařské skupiny. Délka značených turistických cest pro pěší turisty je v Česku přibližně 38 500 km, k tomu 1240 km lyžařských tras, asi 400 naučných stezek, 37 000 km cyklotras, 1 900 km hipotras, atd. Na obrázku níže jsou obecné pásové značky postupně pro turisty, lyžaře a cyklisty.


Asi už dávno víte, co která značka znamená a nic vás v tomhle směru nepřekvapí. Já jsem se ovšem při učení mých dětí v rámci soutěže turistického oddílu o turistických značkách přece jen dozvěděla o turistických značkách pro pěší plno nových věcí.
Pásové značky
Značky, jimiž jsou označovány trasy pro pěší turistiku, jsou tzv. značky pásové, skládající ze tří vodorovných pásů. Barvu a náročnost značené trasy určuje středový pás značky. Nad a pod středovým pásem jsou umístěny bílé pásy o rozměrech 10 x 10 cm, jejichž úkolem je značku na dálku zviditelňovat. V místech ostrého odbočení nebo v místech těžko přehledných, jsou pásové značky doplňovány šipkami, respektive pásovou značkou se směrovou šipkou. Pokud značenou trasu pro pěší v určitém místě protínají jiné značené trasy obdobného charakteru, probíhá značení tras na společném úseku souběžně.
Přednostní volba barev pro značky pěších cest:
červená - dálkové nebo hřebenové trasy,
modrá - významnější trasy,
zelená - místní trasy,
žlutá - krátké trasy, spojovací cesty, zkratky.
Místní značky
V některých lokalitách používají tzv. místní značení. Při něm se nepoužívají pásové značky, ale úhlopříčně rozdělené čtverce, v nichž jeden trojúhelník je bílý a druhý má jednu ze čtyř barev odpovídajících náročnosti trasy. Trojúhelník naváděcí barvy je vždy vpravo nahoře.
Místní značení se obvykle používá pro krátké okruhy. Zpravidla značí kratší vycházkové okružní trasy v blízkosti velkých měst, rekreačních nebo turistických středisek a kempinků.
Koncové značky
Na obou koncích cest značených pásovými či místními značkami a rovněž na konci významových odboček, je umístěna tzv. koncová značka. V současnosti tuto značku tvoří čtverec, v jehož středu je odpovídající barvou vyznačen středový bod. Dříve měla koncová značka tvar prstence. Díky pravidelné údržbě značených tras je však setkání s takovým značkovým vysloužilcem opravdovou raritou.
Významové odbočky
V zajímavých lokalitách se lze setkat s vyznačenými významovými odbočkami, které pěší turisty navádějí k zajímavým místům mimo hlavní značenou trasu. Pro vyznačení těchto krátkých a slepých odboček, vzdálených od hlavní trasy maximálně jeden kilometr, se užívají značky se speciálními symboly.
Tabulky a směrovky
Všechny značené turistické trasy jsou na významnějších křižovatkách, v obcích a u zajímavých lokalit doplněny textovanými tabulkami a směrovkami. Z nich se turisté dozvědí název místa, případně místní zajímavost, která se k místu zastávky váže, místní nadmořskou výšku apod.
Směrovky turisty informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase. - Zpravidla se jedná o třířádkový text, přičemž nejbližší místo je uvedeno na prvním řádku.
Ve hrotech směrovek je vyznačen barevný symbol značené trasy. - U pásového značení příslušná barva, u významového značení symbol odbočky a u místního značení symbol místní značky.